- کسب رتبه برتر در شاخص های عمومي اداره کل گمرکات استان کرمان در نوزدهمين جشنواره شهید رجایی چاپ


اداره کل گمرکات استان کرمان موفق به کسب رتبه برتر در شاخص های عمومي در بین دستگاه های اجرایی استان شد.
محمدرضا قادر مدير کل گمرکات استان، با بیان اینکه برای جشنواره شهید رجایی، 96 دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است، افزود:از اين تعداد نه دستگاه اجرايي موفق به کسب رتبه در شاخص هاي عمومي و اختصاصي شدند.
وي کسب رتبه برتر در شاخص هاي عمومي از سوي گمرک استان را مرهون اهتمام و تلاش دلسوزانه کارکنان گمرک استان و نتيجه پياده سازي گمرک الکترونيک و تحول بنيادين در ارائه خدمت در زمينه تجارت خارجي دانست.
وي اجراي سامانه جامع و پنجره الکترونيک واحد تجارت فرامرزي ،هوشمند سازي ،اجراي برنامه هاي ارتقاءسلامت اداري ،تکريم مراجعين و صيانت از حقوق مردم، توجه به بهره وري و استقرار نظام جامع مديريت عملکرد را از مهمترين شاخص هاي امتياز آور گمرکات استان اعلام کرد.

روابط عمومي اداره کل گمرکات استان کرمان